Relaties Algemeen

Relaties tussen mensen zijn complex en vooral als we er zelf nauw bij betrokken zijn is het moeilijk om ze objectief te bekijken.
Welke verwachtingen en welke voorkeurspatronen nemen we zelf mee ? Hoe beinvloeden we elkaar ?
Wat voor soort lichamelijke en psychische "klik" is er ? Wat zijn onze beweegredenen, onze behoeftes, en hoe worden ze vervuld
of beantwoord door onze partner ?

Relatie horoscoop (multiple chart)

U selecteert 2 horoscopen Starsymphony tekent de relatie-horoscoop en de Aspecten De eerste Horoscoop wordt gezien als "Radix" (binnencirkel) De tweede Horoscoop wordt gezien als "Transits" (buitencirkel) De "binnen en buiten" cirkel zijn makkelijk om te wisselen.
Van de relatie horoscoop wordt geen interpretatie gegeven.

Composiet (samengestelde)horoscoop

Aan de hand van een Relatie-Horoscoop kan Starsymphony een z.g.n. Composiet (samengestelde) horoscoop maken.
Het principe is simpel. De computer berekent de intermediair (halfsom) tussen de planeten van de beide horoscopen.
Bijvoorbeeld : Staat de MAAN bij de eerste persoon op 10 graden Stier en bij de tweede persoon op 10 graden Kreeft dan ligt het
midpunt op 10 graden Tweeling. Zo ontstaat een nieuwe horoscoop welke een "samensmelting" is van de twee aparte horoscopen.
De afbeelding hiervan heet een Composiet-Horoscoop.
> De Composiet kan als "gewone" horoscoop worden opgeslagen.
> En daarvan kunt U de uitleg opvragen, de transits berekenen etc.

(c)Copyright Starsymphony 2013